[[pl]]Programujemy [[en]]We program
[[pl]]nową [[en]]new
[[pl]]rzeczywistość[[en]]reality

[[pl]]Zadzwoń do nas[[en]]Call us [[pl]]Nasze usługi[[en]]Our services

[[pl]]Nasze usługi[[en]]Our services

[[pl]]Najczęściej wybierane przez naszych klientów.[[en]]Most often chosen by our clients.

[[pl]]Dlaczego warto wybrać nas[[en]]Why choose us

[[pl]]Chcemy być firmą dostarczającą zaawansowane, programistyczne rozwiązania dla Polski i świata. Klienci są naszą pasją to dla nich istniejemy. Poprzez nasze produkty i usługi chcemy współtworzyć ich zysk i przyczyniać się do ich sukcesu.[[en]]We want to be a company that provides advanced programming solutions for Poland and the world. Customers are our passion, we exist for them. Through our products and services, we want to contribute to their profit and contribute to their success.

[[pl]]Klient na pierwszym miejscu[[en]]The customer comes first

[[pl]]Klienta traktujemy indywidualnie i staramy się dostosować warunki współpracy dla każdego z osobna[[en]]We treat the client individually and try to adjust the terms of cooperation for each individual

[[pl]]Zawsze nowe technologie[[en]]Always new technologies

[[pl]]Ciągle się rozwijamy, śledzimy zmiany w naszej branży i doskonalimy swoje kompetencje, aby oferować innowacyjne produkty o najwyższej jakości.[[en]]We are constantly developing, following changes in our industry and improving our competences to offer innovative products of the highest quality.

[[pl]]Stosujemy porządek w projektach[[en]]We use order in projects

[[pl]]Usługi oparte są o framework zarządzania projektami Scrum. Stosujemy oprogramowanie Dotproject, Mantis, SVN[[en]]Services are based on the Scrum project management framework. We use Dotproject, Mantis and SVN software

274

[[pl]]Klientów[[en]]Customers

421

[[pl]]Projektów[[en]]Projects

1,364

[[pl]]Godzin wsparcia[[en]]Hours of support

180

[[pl]]Wdrożeń Moodle[[en]]Moodle implementations

[[pl]]Używane przez nas technologie[[en]]The technologies we use

Programujemy w PHP
Piszemy w frameworku Symfony
Używamy TypeScript
Piszemy w frameworku Angular
Korzystamy z React
Korzystamy z Ionic
Wdrażamy Moodle
Wdrażamy Wordpress

[[pl]]Nasi klienci[[en]]Our customers

[[pl]]Z naszych usług korzystają zarówno uczelnie, duże przedsiębiorstwa, jak i średnie i małe firmy.[[en]]Universities, large enterprises as well as medium and small companies use our services.

[[pl]]Kontakt[[en]]Contact

Intersieć adres to ul. Karola Goduli 36 Ruda Śląska
Intersieć adres to ul. Karola Goduli 36 Ruda Śląska
Intersieć - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy