[[pl]]Sztuczna inteligencja[[en]]Artificial intelligence

[[pl]]Na czym polega nasze rozwiązanie?[[en]]What is our solution?

[[pl]]Maszynowe uczenie się (Machine Learning) jest analizą procesów uczenia się oraz tworzeniem systemów, które doskonalą swoje działanie na podstawie doświadczeń z przeszłości. [[en]]Machine Learning is an analysis of learning processes and the creation of systems that improve their performance based on past experience.

[[pl]]Stosowanie rozwiązań Machine Learningu potrafi wykazać nieznane nam dotychczas zależności, przewidzieć przyszłość, gdy nic zmienimy oraz co zmienić, by zwiększyć wydajność. [[en]]The use of Machine Learning solutions can show previously unknown dependencies, predict the future when we change nothing and what to change to increase efficiency.

[[pl]]Jak przebiega analiza procesu dydaktycznego?[[en]]What is the analysis of the didactic process?

[[pl]]Opisanie[[en]]Description

[[pl]]Co się wydarzyło?[[en]]What happened?

[[pl]]Predykcja[[en]]Prediction

[[pl]]Co się wydarzy?[[en]]What will happen?

[[pl]]Diagnoza[[en]]Diagnosis

[[pl]]Dlaczego to się wydarzy?[[en]]Why this will happen?

[[pl]]Przemiana[[en]]Transformation

[[pl]]Co zmienić, by panować nad wydarzeniami[[en]]What to change to control events

Sztuczna inteligencja w platformie LMS