Konferencja i certyfikat z Hub Club

Podczas konferencji przedstawiono efekty wspólnych działań oraz wręczono certyfikaty wszystkim członkom Klastra Hub Club, poświadczające przynależność do najlepiej rozwijającego się Klastra ICT w województwie śląskim.
W dniu 11 grudnia 2013r. w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. odbyła się konferencja podsumowująca działalność Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata nauki, otoczenia biznesu, jak również sami przedsiębiorcy – członkowie Hub Clubu.
– Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości powstał kilka lat temu po to, aby animować przedsiębiorców, a poprzez te działania zmienić oblicze miasta, przygotować je na nowe czasy i wyzwania – tłumaczył wiceprezydent Michał Pierończyk. – Miasto Ruda Śląska przychylnie patrzy na tego typu inicjatywy. Najważniejsi jesteście wy – członkowie klastra. W was tkwią pomysły, idee oraz potencjał który należy wykorzystywać, który będzie przy dobrym współdziałaniu tworzył miejsca pracy w Rudzie Śląskiej – dodał.

konferencja Hub Club

Więcej informacji o niniejszej konferencji.