Wykład INTERSIECi podczas Międzynarodowej Konferencji MoodleMoot

Podczas tegorocznej konferencji MoodleMoot Polska, zatytułowanej „Spojrzenie poza Moodle” mieliśmy przyjemność wygłosić referat pt. „Zasady wdrażania zmian programistycznych w Moodle”.

Temat wystąpienia nie jest przypadkowy bowiem specjalizujemy się w wykonywaniu zmian programistycznych w Moodle i wdrażaliśmy ten system w dziesiątkach firm, szkół, wyższych uczelni i organizacji szkoleniowych.

Celem referatu było przedstawienie najważniejszych zasad, którymi należy się kierować przy wdrażaniu zmian programistycznych w systemie Moodle. Opracowanie powstało na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie realizowania takich projektów. Referat składał się z trzech części. Pierwsza miała na celu zapoznanie słuchaczy z kluczowymi zasadami wdrażania zmian programistycznych. W kolejnej części przedstawiliśmy przykład wdrożonego pluginu, konkretnie pluginu do systemu wideokonferencyjnego. Referat zakończony został prezentacją techniczną struktury pluginu.