Nowy projekt – Ogólnopolska olimpiada maturalna „Matura 2012 – Skuteczny projekt”

Firma Intersieć jest organizatorem Ogólnopolskiej olimpiady maturalnej „Matura 2012 – Skuteczny projekt”. Jest to wydarzenie mające na celu sprawdzenie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych swojej wiedzy z przedmiotów maturalnych.

Uczestnicy sprawdzają swoją wiedzę z następujących przedmiotów:
• język polski
• matematyka
• język angielski
• informatyka (przedmiot opcjonalny).

Olimpiada ma na celu promowanie ambitnych i uzdolnionych uczniów, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy oraz stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy.

Olimpiada odbywa się przez Internet. Firma Intersieć dostarczyła system e-learning, na którym cyklicznie zamieszczane są zadania, które rozwiązują uczestnicy. System automatycznie sprawdza odpowiedzi i wyłania najlepszych uczestników, którzy zmierzą się w finale.

Finał odbędzie się z wykorzystaniem systemu wideokonferencji, który dostarczy partner Olimpiady – Clickmeeting.