Studia doktoranckie z platformą e-learning Moodle

Jest nam niezmiernie miło poinformować o realizowanym projekcie w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG), gdzie platforma e-learning Moodle została wybrana do realizacji studiów doktoranckich w formule blended learning.

W ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu Czystych Technologii Węglowych doktoranci mają możliwość korzystania z platformy e-learning, która pozwala na dostęp do materiałów w dowolnym miejscu i czasie. Bardzo istotnym składnikiem funkcjonującego w Instytucie systemu e-learning jest baza wiedzy, która gromadzi wszystkie materiały związane z realizacją programu dydaktycznego.

Platforma e-learning Moodle nie bez powodu została wybrana do realizacji studiów doktoranckich. Jest to jedna z najpopularniejszych platform e-learningowych na świecie, która wyrosła w środowisku edukacyjnym i doskonale sprawdza się w obszarze nauki i edukacji, oferując całą gamę funkcjonalności wspierających procesy edukacyjne ale również organizacyjne i zarządcze.

Warto dodać, iż na system e-learningu w GIG składają się dwa rodzaje szkoleń:

  • synchroniczne, w których za pomocą systemu wideokonferencyjnego zintegrowanego z platformą doktoranci mają zapewniony kontakt z wykładowcą,
  • asynchroniczne, w których możliwy jest samodzielny dostęp doktorantów do treści wykładu.