Welcome

 

Firma „INTERSIEĆ” powstała w 2007 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na profesjonalne wdrożenie i zarządzanie realizacją projektów programistycznych. Nasza działalność opiera się na metodologicznym rozwiązywaniu problemów biznesowych. Fundament naszej firmy stanowi zespół specjalistów z branży informatyki i zarządzania. Doświadczenie zawodowe naszych pracowników oparte jest o kilkuletnią pracę w działach IT firm z branży finansowej, telekomunikacyjnej, badawczo-rozwojowej, edukacyjnej i naukowej. Pozwoliło to pozyskać zaufanie wymagających klientów. Większość naszych klientów to klienci biznesowi oraz uczelnie wyższe.

 

Company „Intersieć” was incorporated in 2007, as response to still increasing market demand for professional implementation and managment of IT design projects. Our activity is based on methodology to solve buisness problems.
Foundation of our company is a team of IT professionals and of managment.
Professional experience our employees is based on several years of working in IT companies in the financial industry, telecommunications, research and development, educational and scientific. This allowed to gain confidence of demanding customers. Most of our customers are business customers and universities.