e-Learning

e-Learning

[eLearning]E–learning – nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie szkoleń czy kursów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.  E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu, jednak może być również łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych tzw. blended learning.
Wśród naszych produktów mogą Państwo wybrać idealnie dopasowane do Państwa potrzeb. Oferujemy dla Państwa:

 • Platformy E-Learningowe
 • Dzierżawy platform
 • Szkolenia tworzone na zamówienie
 • Gotowe kursy
 • Hosting Moodle
 • Szkolenia z e-learningu

Korzyści dla Państwa:

 • Zmniejszenie kosztów szkolenia poprzez wyeliminowanie kosztów dojazdu, posiłków, noclegów i druku materiałów. E-learning pozwala również zmniejszyć koszty dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio z częścią merytoryczną szkolenia
 • Możliwość udziału w szkoleniu w dowolnym miejscu i czasie. Osoba objęta programem e-learningowym może uczyć się w swoim tempie i wracać do szkolenia, gdy tylko będzie mieć taką potrzebę.
 • Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę w bardziej komfortowych warunkach, gdyż nie czyni tego pod presją czasu, innych osób, w nieznanym otoczeniu, co przyczynia się do zwiększenia stopnia przyswojenie wiedzy.
 • Uczestnicy za pośrednictwem mediów społecznościowych z łatwością mogą dzielić się swoimi pomysłami i uczyć się od siebie nawzajem. Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami może być również cennym źródłem informacji na temat niezbędnych usprawnień w procesie pracy.
 • Istnieje możliwość stałego wglądu do wyniku testów i kontrolowania postępów w nauce.

 

 

elbox-malarek