Targi Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2010

Zapraszamy do udziału w prezentacji „ E-learning w procesie szkoleniowym – studium przypadku” podczas Targów Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2010.

Prezentacja odbędzie się w godzinach: 13.15 – 13.45

http://www.zzl2010.com.pl