Konferencja e-learning Trends 2011

Celem konferencji było przedstawienie możliwości dostosowania się do potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników systemów e-learningowych, naświetlając zarówno problemy techniczne, jak i nietechniczne, związane z bieżącą sytuacją na rynku zdalnego nauczania w Polsce, Europie i na świecie.

Podczas konferencji Andrzej Szandała wystąpił z prezentacją pt. „Biznesowa wartość e-learningu dla firm i organizacji ROI z e-learningu”. W ramach tego wystąpienia poruszane były następujące kwestie:

  1. Czym jest e-learning? – krótki wstęp teoretyczny.
  2. Kontrowersyjny e-learning – dyskusje wokół tego, czy learning jest zyskowny, czy też nie?
  3. Metodyka obliczania ROI z e-learningu. – odpowiedź na wszystkie wątpliwości.
  4. Czy warto wdrażać e-learning?

Zaprezentowaliśmy również narzędzie do obliczania zysku z wdrożenia e-learningu – kalkulator ROI z e-learningu, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno podczas wystąpienia, jak również podczas rozmów na naszym stoisku.

 

Konferencja E-learning Trends 2011, 14 kwietnia 2011 roku,  Warszawa.

Szczegóły na stronie:
http://www.e-learningtrends.pl/tematy/konsumenci/relacja_z_konferencji,p1616045299