Śląski Klaster Multimedialny

12 marca w Górnośląskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się pierwsze spotkanie firm i uczelni zainteresowanych utworzeniem Śląskiego Klastra Multimedialnego.

Celem spotkania było powołanie do życia inicjatywy roboczo nazwanej Śląskim Klastrem Multimedialnym oraz nakreślenie idei przyświecającej podejmowanej inicjatywie, formy prawnej, przyszłego klastra, a także wskazanie dalszych działań niezbędnych do jego rozwoju. Podczas spotkania szczególny nacisk położono na partnerski charakter przedsięwzięcia – załozono, iż rolą Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości ma być animowanie inicjatywy, w oparciu o cele wskazane przez aktorów klastra.

 

Szczegóły na stronie: http://www.slaskiemultimedia.pl/